Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Zamka prolazna PSK 2A

473098
PTT VESNIK 3/68, 7/74

 

zamka prolazna 473098

* Izražene veličine su u milimetrima

zamka prolazna 473098

Izrađeno prema: TU PTT Vesniku 3/68 i 7/74
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975
Primena: Zamka prolazna namenjena je za uţe 7x1mm

 

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098