Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

PSK oprema

Nosač prolazni za cev PSK 10

374918
Tehnički uslovi telekoma

nosac prolazni za cev 374918

 

nosac prolazni za stub 595192

Izrađeno prema: Tehnički uslovi Telekoma
Zaštita: Prema TU PTT Vesniku 9/1975

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098