Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Zatezne spojke - otvorene zavarene - sa zavarenom zat. navrtkom

Interni standard

Nazivna veličina (desni i levi navoj)M6M8M10M12M14M16M18M20M22M24M27M30
Dozvoljeno opterećenje (kg) 100 160 250 400 500 630 1000 1200 1450 1700 2050 2250
Raspon zatezanja (mm) 42 53 68 87 108 120 145 150 152 168 168 168

Izrada prema internom standardu. Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka—Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) o dozvoljenom opterećenju na zahtev naručioca. Pri narudžbini navesti: proizvod, nazivnu veličinu i broj standarda. Primer: Zat. spojka, nazivne veličine 16, označava se:

ZATEZNA SPOJKA M16 ZAVARENA, INTERNI STANDARD

Pakovano u kartonskim kutijama, nazivne veličine od M6—M8, u drvenim kutijama od M10—M20, vezama žicom od M24—M30. Izrađujemo redovno zat. spojke bez šestostranih navrtki, a po posebnoj narudžbi sa navrtkom, te sa oba vijka-oko ili vijka-kuka sa nezavarenim ili zavarenim okom, kao i sa oba vijka-prava (raspinjači — bez oka ili kuke) za navarivanje, zatim drugih raspona zatezanja i dimenzija.

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098