Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Oprema za čeličnu užad

Zatezne spojke - duge zatvorene od cevi

JUS M. B5. 100
DIN 1478

Nazivna veličina (desni i levi navoj)M6M8M10M12M16M20M24M30M36M42
Dozvoljeno opterećenje (kg) 1C0 160 250 400 630 1200 1650 2250 3000 4500
Raspon zatezanja (mm) ~ 65 65 75 75 100 120 150 150 180 200
Težina (kg/kom.) ~ 0,148 0,202 0,371 0,539 1,06 1,64 3,04 4,32 7,07 11,80

Izrada prema JUS M. B5. 100 Spoljna površina je zaštićena galvanskom prevlakom cinka—Gal Zn 24. Dostavljamo uverenja (ateste) o dozvoljenom opterećenju na zahtev naručioca. Pri narudžbini navesti: proizvod, nazivnu veličinu i broj standarda. Primer: Zat. spojka, nazivne veličine 20, označava se:

ZATEZNA SPOJKA M20 JUS M. B5. 100

Pakovano u kartonskim kutijama, nazivne veličine od M6—M8, u drvenim kutijama od M10—M20, vezama žicom od M24 i u komade od M30—M42. Izrađujemo redovno zat. spojke bez šestostranih navrtki, a po posebnoj narudžbi sa na-vrtkom, te sa oba vijka-oko ili vijka-kuka sa nezavarenim okom, kao i sa oba vijka-prava (raspinjači — bez oka ili ku-ke) za navarivanje, zatim drugih raspona zatezanja i dimenzija.

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098