Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

Stremeni za zatezne izolatore

Nosači izolatora za nadzemne vodove
za napone ispod 1kV

 Stremeni za zatezne izolatore

Stremeni za zatezne izolatore k

Stremeni za zatezne izolatore tab

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098