Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

Pravi nosači izolatora

Nosači izolatora za nadzemne vodove za napone ispod 1kV
JUS N.F1.601

Pravi nosači izolatora ispod 1kv

Pravi nosači izolatora ispod 1kv tab

 

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098