Izrada metalnih proizvoda
Površinska zaštita metala - galvanizacija

Nosači izolatora

Pravi nosači izolatora

Nosači izolatora za nadzemne vodove za napone iznad 1kV
JUS N.F1.501

Pravi nosači izolatora a

Pravi nosači izolatora bPravi nosači izolatora tab

Kontakt

Laze Lazarevića 42, Novi Sad

Telefon:
021/ 466-351
       636-88-80
       636-88-92
       636-95-66
       469-098